Fontosabb, a konzultáns tevékenységgel összefüggő referenciamunkák


Hotel Thermal AQUINCUM Kft., pénzügyi reorganizáció (1995)


A feladat itt az volt, hogy megoldást lehessen találni a szálloda által devizában felvett jelentős összegű fejlesztési hitel később jelentkező törlesztési kötelezettségeinek olyan átütemezésére, amely biztosítja a szálloda folyamatosan nyereséges működését.


A Pharmafontana Rt. által meghirdetett patikaprivatizációban részvétel (1995-1996)


A feladat itt első lépésben a privatizálandó gyógyszertárak vagyonértékelési metodikájának a kidolgozása volt. Ezt közösen végeztük el más, e munkában ugyancsak résztvevő cégek szakértőivel. A második lépésben 100 budapesti patika (eszköz és üzleti értékelést egyaránt tartalmazó)egyedi vagyonértékelésére került sor a W&T. Consulting Kft. által vezetett team segítségével.A Nagykőrösi Konzervgyár Rt. pénzügyi átvilágítása (1996)


Az ÁPV. Rt. minoritásban levő üzletrészét értékesíteni akarta. A feladat egyik oldalról az üzletrész értékének meghatározása volt, másik oldalról pedig olyan konstrukció kialakítása, amelyik várhatóan a legkedvezőbb eladási árat nyújtja az ÁPV. Rt. számára.Az OTP Pest-megyei Igazgatóság hitelportfóliójának átvilágítása és értékelése(1997)


Ezt a munkát alvállalkozásban végeztük el. A feladat nagyságára jelllemző, hogy vizsgálataink során közel négyezer hitelaktát tekintettünk át. A munkában 13 szakértő vett részt. A portfólió átvilágításához a hitelezési körök szerint egy statisztikailag reprezentatív mintát vettünk. Kidolgoztunk egy kérdőívet, amelynek az volt a célja, hogy a a hitelezés általánosítható tapasztalatait elemezni lehessen. A kérdőíveket statisztikailag feldolgoztunk és elkészítettük a hitelezést segítő javaslatainkat.Szakértői jelentés a Magyar Selyemipari Vállalat f.a. likvid eszközeinek hasznosításáról (1998)


A megbízást a MKK Magyar Követeléskezelő Rt.adta. Ennek keretében át kellett tekinteni vállalat felszámolási folyamatát abból a szempontból, hogy a likvid eszközökkel milyen gazdálkodás folyt.A BKV Közlekedési Rt távközlési vagyonának értékeléséről, valamint a lehetséges privatizációs stratégiákról (1999)


A megbízás során a Wegatrend Kft. alvállalkozóként végezte a feladatot.Szakértői részvétel a PANTEL Rt. Tender-pályázatának előkészítésében. (1999)


A munka a pályázat stratégiai és tartalmi megalapozásához kapcsolódó tanácsadás voltAz Esztergomi kábeltelevízió kiépítésére vonatkozó tender-kiírás (1999)


A Wegatrend Kft. a tender kiírásában alvállalkozóként működött közre.A Fővárosi Közterület-fenntartó Részvénytársaság távközlésben hasznosítható alépítmény-rendszerének vagyonértékelése (1999-2000)


A Wegatrend Kft. a BKV Trafficom Kft. megbízásából alvállalkozóként végezte el a gazdasági értékelésre vonatkozó feladatot.Üzleti tervek készítése hitelkérelmekhez (1998-2002)


Ilyen jellegű feladatokat számos alkalommal végeztünk a hitelkérő ügyfelek számára. Több mint 20 ilyen üzleti tervet alapoztunk meg.A BKV Trafficom Távközlési Rt. privatizációs tenderének előkészítése (1999-2001)


A megbízást a Wegatrend Kft. alvállalkozóként végezte. A több mint 2 milliárd forintos vagyon értékesítésére vonatkozó tender kiírásának folyamatában a Wegatrend Kft. a közgazdasági tartalom kidolgozásában, valamint az erre vonatkozó munkák szervezésében és az üzleti számítások elkészítésében vett részt.Onix Textilkereskedelmi Kft gazdálkodásának vizsgálata (2000)


A feladat az Onix Textilkereskedelmi Kft gazdálkodásának vizsgálata volt a Postabank megbízásából.Az Onix Rt. export garancia biztosításának megszervezése (2001)


A feladat az volt, hogyan célszerű az Onix Rt (amely fő előállítója a papír csomagolóanyagoknak, és jelentős exportpiacokkal bír) vevői esetleges nemfizetésének kockázatát export-biztosítással csökkenteni.Közreműködés a szombathelyi Claudius Ipari és Innovációs Park Kft.pályázati anyagának elkészítésében (2001)


A Széchenyi Terv Regionális Gazdaságépítési Programja Keretében meghirdetett 'Technológiai inkubátorházak, innovációs központok és innovációs transzferközpontok kialakításának és szolgáltatásai fejlesztése' keretében a Wegatrend Kft részt vett a szombathelyi Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. számára készülő megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásában, szervezésében. A gazdasági fejezetet, a vonatkozó számításokat alvállakozóként a Wegatrend Kft. készítette.Közreműködés a politikaforum.hu pályázati anyagának elkészítésében (2001)


A megbízás arra terjedt ki, hogy az önkormányzatok számára készülő elektronikus honlap tartalma hogyan álljon össze, maga a honlap hogyan épüljön fel, és hogyan működjön.A Kis-, és Középválllakozások infokommunikációs helyzete, az ebből adódó feladatok felmérése, az indokolt fejlesztések előmozdítása (2001)


A Wegatrend Kft. a fenti témákban két megalapozó tanulmányt készített alvállalkozóként.Vállalatok pénzügyi minősítésének technikái és módszerei (2002)


A feladat egyrészt annak felmérése, hogy a nemzetközi minősítő társaságok milyen céllal, milyen formákban és milyen módszerekkel végzik a vállalkozások besorolását. A feladat másik része olyan metodika kidolgozása, amely alkalmas arra, hogy viszonylag egyszerű módszerekkel a vállalkozások pénzügyi helyzetéről képet lehesen alkotni.